Manualer til systemdesign

Ajourført designmanual for kulbrintesystemer
Teknologisk Institut har påny ajourført og opdateret en slags designmanual for kulbrinte-systemer. Ajourføringen og opdateringen (maj 2008) består af en komplet gennemgang af indholdet i forhold til 2008-udgaven af EN 378. Vejledning har til formål at afdække hvilke særlige forhold, der skal foretages i forbindelse med opstilling af mellemstore køleanlæg med kulbrinter som kølemiddel.

Designmanualen har følgende hovedoverskrifter: Lovgivningsmæssigt grundlag. Konstruktion af trykbærende anlæg. Regelsæt for brandsikkerhed. Konstruktion af elektriske anlæg. Fremstilling og produktion. Opstilling af anlæg, samt Service og vedligehold.

Desuden indeholder manualen 7 bilag: 1. Gældende lovgivning, 2. Relevante standarder, 3. Indvendige rørdimansioner, 4. Maksimale beholdervoluminer, 5. Tekniske dodumentation, 6. Dokumentation for vurdering af kvalitetsstyringssystem, samt 7. Beskrivelse af overensstemmelses-modulernes omfang.

Download hele manualen her: Designmanual kulbrinte-systemer rev1

Designmanual for CO2-systemer
Teknologisk Institut har nu udarbejdet en designmanual for CO2-systemer med følgende 3 hovedafsnit: 1. Baggrund, 2. CO2´s egenskaber og 3. Generelt systemdesign – grænser og muligheder.

Afsnittet om systemdesign er underopdelt i flg. underafsnit: 1. Tryk, 2. Systemtyper, 3. Afrimning, 4. Kompressorstørrelse og -effektivitet, 5. Tryktab og størrelse af rørledninger, 6. Fordampere, 7. Kaskadekølere, 8. Bestemmelse af kaskadetemperaturen, 9. Stilstandskøling, 10. Strømudfald og nødstop, 11. Pumper, 12. Forurening med R717, 13. Forurening med vand, samt 14 Stigning i sugetryk ved nedkøling eller batchprocesser.

Download hele manualen her: Designmanual CO2-systemer rev2

Back to Top