Guide

Videncenter for Klimavenlige Kølemidler har udgivet en guide for, hvordan man håndterer nye typer af kølemidler.  Guiden er målrettet små og mellemstore virksomheder samt installatører for at skifte til disse nye typer af kølemidler.

Se guiden her.

Back to Top