Coolpack

Med CoolPack-samlingen får du overblik over køleeffekten og kølemidlerne.

CoolPack er en samling af køletekniske beregningsprogrammer til køleanlæg. Pakken kan bruges til dimensionering og til at analysere og optimere køleprocesser og varmepumper energimæssigt. CoolPack hjælper med at vurdere, hvilket kølemiddel der kan benyttes i forskellige typer af anlæg – og hvilken betydning det får at skifte fra et kølemiddel til et andet.

Gå til Coolpack

CoolPack blev oprindeligt udviklet på Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion på  Danmarks Tekniske Universitet (DTU). I dag er det hos virksomheden IPU, man kan hente installationsfilerne til CoolPack..

CoolPack er et etableret værktøj, men mangler nogle af de nye kølemidler. Derfor er virksomheden IPU i øjeblikket i gang med at lave et nyt stykke software som kan regne med nye kølemidler og kølemiddelblandinger.

Back to Top