Seneste nyt

Ny guide

Videncenter for Klimavenlige Kølemidler har udgivet en guideline for, hvordan man mest effektivt kan tilpasse sig nye internationale, europæiske og nationale reguleringer vedrørende anvendelse af kølemidler med stor drivhuseffekt. Hovedspørgsmålet er, hvornår det er  teknisk og økonomisk mest forsvarligt at foretage et skift af kølemiddel, eller om der skal investeres i nyt udstyr med miljømæssigt fremtidssikre kølemidler.

Læs mere her

Bekendtgørelsesændring

Miljøstyrelsen havde i foråret 2019 – før valget og ny regering – planer om at ændre kravene i den gældende danske bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser fra max 10 kg fyldning til max 5 tons CO2-ækvivalenter for nye anlæg. 5 ton CO2-ækvivalenter svarer til en maksimal fyldning på for eksempel cirka 2,4 kilo R410a, 3,5 kilo R134a/R448a/R449a eller 7,4 kilo R32. R404A vil ikke være relevant i nye anlæg i 2020. Den lavere grænse for fyldningens størrelse skal ses som et led i udfasningen af f-gasserne. I foråret 2019 var det planen at udsende bekendtgørelsesændringen i høring i 2019 til ikrafttræden medio 2020. P.t. foreligger der ikke nye udmeldinger om gennemførelsen af planerne, men tidsplanen holder ikke længere.

Back to Top