Om Videncentret

Videncenter for Klimavenlige Kølemidler (VKK) stiller viden, rådgivning og guidelines gratis til rådighed om kølemidler for installatører, rådgivere, brugere m.fl.

Målet for Videncentret er derfor at medvirke til, at der bliver anvendt klimavenlige kølemidler i de køleanlæg, der udvikles og installeres i Danmark – til gavn for klimaet og miljøet.

Samtidig er det Videncentrets opgave at hjælpe aktørerne på markedet med at få overblik over fordele og ulemper ved typerne af kølemidler, som i disse år introduceres på markedet. Fx er nogle af kølemidlerne brændbare eller forbundet med andre sikkerhedsmæssige risici, hvilket stiller øgede krav til sikkerheden.

Videncentret blev etableret i 2005 under navnet Videncenter for HFC-fri Køling. I 2015 blev det besluttet at videreføre centret med midler fra Miljøstyrelsen under det nye navn Videncenter for Klimavenlige Kølemidler.

Teknologisk Institut driver Videncentret for Miljøstyrelsen i samarbejde med Primetime og IDA Køle- og Varmepumpeteknologi, Dansk Køl & Varme, Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening (AKB) samt Varmepumpeindustrien i Danmark.

Under Spørg Videncentret kan du findes vores specialister og kontaktinformationer til centret.

Back to Top