Varmepumper og aircondition

Der findes mange fabrikater og typer af mindre varmepumper til energiforsyning i enfamiliehuse på det danske marked – heraf kun ganske få dansk producerede modeller. De dominerende typer er jordvarme, og luft/vand-varmepumper, hvor trenden går mod færre jord og flere luft af energiøkonomiske årsager. Rene brugsvandsvarmepumper anvendes også i stigende omfang.

Der anvendes overvejende HFC-kølemidler i eksisterende modeller, men der arbejdes mange steder på at erstatte med disse med CO2, propan samt Low GWP.

Større varmepumpesystemer benyttes i stigende omfang til boligblokke, kontorbygninger, skoler, o.lign. Ofte er der tale om kaskade koblede anlægsdesign.

Produkter til luftkonditionering (Air Condition A/C) findes i et utal af typisk asiatisk producerede såkaldte split-anlæg med en ude-del og en inde-del for små kontorer og rum samt sommerhuse. Man ser ofte de små ude-dele placeret udvendig på bygninger. Store kontorbygninger, hoteller, indkøbscentre, o.lign. benytter typisk indirekte vandbårne systemer med store central placerede chillere (væskekøleaggregater). Meget store kølebehov håndteres af specielle meget store kølesystemer med turbomaskineri.

Små split-anlæg benytter typisk HFC-kølemidler, men der er begyndt at strømme produkter med R32 ind på markedet. Chillere leveres i stigende omfang med ammoniak eller HC (kulbrinte), men findes efterhånden også med CO2. Meget store behov kan efterhånden håndteres af specielle anlæg, der benytter vand som kølemiddel (ikke indirekte).

Specielt aktiviteterne med transkritisk CO2 forventes at fortsætte i fremtiden.

Læs case om varmepumper og aircondition.

Infografik_kølesystemer_Varmepumper og ac

 

Back to Top