Plug-in

Plug-in Plug-in udstyr er udstyr, der fungerer, så snart elstikket er sat i (primært til husholdning og kommercielt udstyr). Typiske eksempler på plug-in anlæg er husholdningskøl- og frys, butiksmøbler, iscremefrysere, flaskekølere, drikkevandskølere, fadølsanlæg, automater til slik, chokolade mv., isterningemaskiner o.l.

Dette området er drevet af de store producenter og samtidig er det nok det applikationsområde, der længst fremme.

På husholdningsområdet anvendes i dag kulbrinter (isobutan) i størsteparten af køle- og fryseskabe. På husholdningsområdet er det ikke problematikker omkring kølemidler, der har størst interesse. Der er i højere grad fokus på at minimere prisen og energiforbruget.

For det kommercielle område i større køle- og frostmøbler til storkøkkener, institutioner, hoteller, restauranter o.l. kommer man i fremtiden til at anvende enten kulbrinter eller kuldioxid. De store producenter (Coca Cola, Unilever, Nestlé og McDonalds) har alle en strategi for at benytte naturlige kølemidler.

Kulbrinter (isobutan og propan) er efterhånden standard i de fleste professionelle/kommercielle køleskabe og frysere. Kulbrinter er ligeledes ved at blive standard i ismaskiner og vinkøleskabe. Coca Cola forsøger at gøre kuldioxid til standard i flaskekølere. Herudover bliver en lang række aktiviteter gennemført, hvor energiforbruget til plug-in apparater bliver reduceret.

For små plug-in systemer med mindre end 150 g kulbrinte-kølemiddel er der normalt ingen problemer med fyldning, idet standarderne på området tillader op til 150 g uden yderligere krav.

Men for lidt større systemer med kulbrinter (fx små varmepumper eller store kølemøbler) kan man få brug for mere end 150 g kølemiddel. Dette gør det vanskeligere, idet man med beregninger skal dokumentere, at der ikke er risiko for udslip og eksplosioner. Jo mere kølemiddel og jo mindre rum, des vanskeligere bliver opgaven.

Derfor er det altid relevant at reducere kølemiddelfyldningerne så meget som muligt. I projekter med brændbare kølemidler som kulbrinte og kølemiddelfyldningen over 150 g, er dette altså altid et centralt fokusområde med behov for skræddersyede løsninger.

Læs case om plugin.

Infografik_kølesystemer_Plug-in
Back to Top