Kommerciel køl

Kommerciel køl omfatter primært kølesystemer til køl og frost i supermarkeder, hoteller, restauranter, kiosker, tankstationer o.l. De er mindre til mellemstore, pladsbyggede og skræddersyede kølesystemer.

Interessante kølemidler til fremtidens supermarkeder er ammoniak, propan og kuldioxid.

Center for Køle- og Varmepumpeteknik installerede i 1999 verdens første supermarked med kuldioxid som kølemiddel (kaskadeanlæg). Dette supermarked blev fulgt op af en lang række aktiviteter (F&U, demonstration og rådgivning), hvor teknologien er blevet modnet og forbedret, således at der i dag kommercielt installeres supermarkedskøling med naturlige kølemidler. Kuldioxid og kulbrinter er mest anvendt, men også anlæg med indirekte køling er demonstreret . Endvidere er der gennemført projekter med fokus på køle- og frostlagre samt mindre anlæg i detailhandlen, hvor fokus har været på ammoniak og kulbrinter. I øjeblikket gennemføres F&U-projekter, hvor anvendelsen af transkritisk kuldioxid undersøges med fokus på de mindre supermarkeder. Endeligt er der gennemført projekter omkring udvikling af højeffektive varmevekslere med reduktion af kølemiddelfyldningen, hvilket er relevant for alle de naturlige kølemidler samt HFC’erne.

Fremtiden på området tegner lys. Der findes allerede en række konkurrencedygtige løsninger på markedet med naturlige kølemidler og i fremtiden vil endnu mere effektive løsninger blive udviklet.

F&U-aktiviteter: Kaskade-anlæg, transkritiske CO2-anlæg, systemoptimering, systemberegninger, energiforbrug

Læs case om kommerciel køl.

Infografik_kølesystemer_kommerciel køl

 

Back to Top