Industriel køl

I fødevareindustrien bruges mellemstore til store skræddersyede kølesystemer. Typiske eksempler er køle- og frostlagre, køling og frysning af fødevarer, kølerum til landbrug og gartnerier o.l.

Der anvendes kølesystemer til proceskøling i fx medicinalbranchen og til plastproduktion, trætørring, frysetørring, inddampning og andre industrielle processer.

Gennem mange år har det været “god latin” at benytte ammoniak som kølemiddel i større industrielle kølesystemer indenfor fødevaresektoren til såvel produktion som lagring, men CO2 bliver i stigende grad anvendt til lavtemperaturer. Fødevarer kan groft opdeles i hovedområderne frugt og grønt, kød, fisk, mejeriprodukter, samt drikkevarer. Temperaturniveauet ligger oftest mellem ca. -40 og +15°C og afhænger af produkt og proces med typiske opbevaringstemperaturer for frostprodukter under -18°C og for køleprodukter mellem +2 og + 5°C.

Læs case om industriel køl og proceskøling

Infografik_kølesystemer_Industriel køl 
Back to Top