Naturlige kølemidler

De naturlige kølemidler har stort set ingen negativ effekt på den globale opvarmning eller ozonlaget. Men der kan være sikkerhedsmæssige udfordringer og vanskeligheder med at finde det rette kølemiddel til eksisterende anlæg.

Naturlige kølemidler har ingen eller ubetydelig ozonlagseffekt og drivhuseffekt.

Danmark startede og var i mange år foregangsland for udviklingen af kølesystemer med naturlige kølemidler som alternativ til syntetiske kølemidler. Propan (en HC´er) var tiltænkt en stor rolle, men udviklingen har samlet sig meget omkring CO2, som nu er standard for supermarkedsanlæg og industrielle lavtemperaturanlæg.

Der arbejdes fortsat internationalt og intensivt på at videreudvikle anlægssystemer med naturlige kølemidler og sikre deres anvendelse i fremtidens kølesystemer. De mest anvendte kølemidler af disse typer er p.t. R600a, R744 og R717.

Der er mange fordele ved de naturlige kølemidler, men der kan også være nogle ulemper i form af brændbarhed (HC’er og kulbrinter) og høje tryk (CO2).

Typebetegnelsen HC står for HydroCarboner (kulbrinter) og angiver molekylernes indhold af atomer.

 

 

Back to Top