Ansvarsforhold

Rådgivning via telefon, e-mail og hjemmeside mv. er vejledende og dermed ikke juridisk bindende.

Videncenter for Klimavenlige Kølemidler og deltagerne i konsortiet bag Videncenter for Klimavenlige Kølemidler påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i den nævnte rådgivning og vejledningen, uanset om rådgivningen eller vejledningen er skriftlig eller mundtlig – og dermed intet ansvar for eventuelle, direkte og indirekte, tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af vejledningen.

Videncenter for Klimavenlige Kølemidler og deltagerne i konsortiet bag Videncenter for Klimavenlige Kølemidler forbeholder sig ret til, når som helst og uden forudgående varsel, helt eller delvist, at revidere denne hjemmeside og andet trykt eller digitalt materiale samt til at tilbagekalde eller begrænse adgangen til hjemmesiden og det øvrige materiale.

Videncenter for Klimavenlige Kølemidler og deltagerne i konsortiet bag Videncenter for Klimavenlige Kølemidler fraskriver sig herudover ethvert ansvar for tekniske fejl på hjemmesiden, herunder nedbrud af eller manglende adgang til hjemmesiden og beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer. Endvidere fraskriver Videncenter for Klimavenlige Kølemidler og deltagerne i konsortiet bag Videncenter for Klimavenlige Kølemidler sig ansvar for tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til brugerens eller andres data.

Videncenter for Klimavenlige Kølemidler og deltagerne i konsortiet bag Videncenter for Klimavenlige Kølemidler fraskriver sig ansvar for virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, download eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af hjemmesiden.

Informationer og dokumenter på denne hjemmeside er frit tilgængelige – dog skal der angives Videncenter for Klimavenlige Kølemidler som kilde ved brug af informationer og dokumenter til videreformidling, undervisning o.l. Tilladelsen til at bruge disse informationer og dokumenter omfatter ikke anvendelse af Videncenter for Klimavenlige Kølemidlers design og layout.

Hverken Videncenter for Klimavenlige Kølemidler og deltagerne i konsortiet bag Videncenter for Klimavenlige Kølemidler er ansvarlige for indholdet på websites, som hjemmesiden for Videncenter for Klimavenlige Kølemidler linker til.

Back to Top