Videncenter for Klimavenlige Kølemidler stiller viden, rådgivning og guidelines om kølemidler gratis til rådighed for installatører, entreprenører, producenter og bygherrer.

Guidelines

Hjælp til dig som slutbruger i beslutningsprocessen frem mod investeringen i et fremtidssikret, miljøvenligt køleanlæg.

Typer af kølemidler

Her kan du få et hurtigt overblik over de hovedkategorier af kølemidler, der findes på markedet.

Typer af kølesystemer

Her kan du få et overblik over forskellige typer af anvendelsesområder for kølesystemer.

Back to Top